Konzuli eljárási díjak befizetésének módja

2019. április 1-től az abujai képviseleten a konzuli díjakat kizárólag készpénzes banki befizetéssel, a konzuli hivatal által a kérelem benyújtásakor kiállított befizetési bizonylattal lehet kiegyenlíteni a Zenith Bank Plc. Maitama kerületi központi fiókjában. A befizetés kezelési díja 200 NGN.

A befizetéseket a képviselet online rendszerben követi, emellett szükséges visszajuttatni a bizonylat negyedik (sárga) elismervény oldalát. A konzuli hivatal csakis akkor kezdi meg a kérelmezett ügy feldolgozását, amennyiben a kérelmező befizeti a díjat a befizetési bizonylaton feltüntetett határidőig.

A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő banki munkanap végéig be kell fizetni, ellenkező esetben az ügyintézés nem indul meg, a kérelmezőnek pedig új befizetési bizonylatot kell kérnie a Konzuli Hivatalban.

Amennyiben az adott eljárás során további díjfizetés szükséges, arról a konzuli hivatal haladéktalanul tájékoztatást ad.

További információk: Konzuli szolgálat - Konzuli költségek

 

Konzuli illeték- és díjtáblázat (kivonat)

2021. október 01- től a konzuli díjak és illetékek az alábbiak szerint módosulnak.

VÍZUM ÉS FELLEBBEZÉS

SZOLGÁLTATÁS

DÍJ

Schengen ’C’ vízum (felnőtt)

40 000 NGN

Schengen ’C’ vízum (6-12 éves gyermek részére)

20 000 NGN

Schengen ’C’ vízum (6 éves korig)

0 NGN

Tartózkodási engedély vízum (‘D’)

30 000 NGN

Fellebbezés - ’C’ vízum

15 000 NGN

Fellebbezés - ’D’ vízum

10 000 NGN

 

HITELESÍTÉS

SZOLGÁLTATÁS

DÍJ

Diplomáciai felülhitelesítés

12 500 NGN

Hitelesítés, bemutatott fordítás magyarra

10 000 NGN

Hitelesítés, fordítás magyarra

17 500 NGN

Hitelesítés, bemutatott fordítás idegen nyelvre

15 000 NGN

Hitelesítés, fordítás idegen nyelvre

22 500 NGN

Hitelesítés, magánszemély aláírása

15 000 NGN

Hitelesítés, másolat

10 000 NGN

Hitelesítés, bemutatott másolat

7 500 NGN

 

EGYÉB

SZoLGÁLTATÁS

DÍJ

Konzuli közreműködés díja

22 500 NGN

Útlevél (12 év alatt)

3 500 NGN

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén)

2 000 NGN

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén)

1 000 NGN

Ütlevél (12-18 év között)

3 500 NGN

Útlevél (12-18 év között 2 gyermek esetén)

2 000 NGN

Útlevél (12-18 év között 3 vagy több gyermek esetén)

1 000 NGN

Útlevél (18-65 között, 5 éves érvényességgel)

10 500 NGN

Útlevél (18-65 között, 10 éves érvényességgel)

20 000 NGN

Útlevél (65 felett)

0 NGN

Okiratbeszerzés Mo-ról, erkölcsi bizonyítvány (Konzuli közreműködési díj + másolat hitelesítés + hiteles fordítás)

22 500 NGN + 10 000 NGN + 22 500 NGN =    55 000 NGN