A hazai anyakönyvezési eljárások az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötöttek. Információ az időpontfoglalásra vonatkozóan az Ügyfélfogadás, időpontfoglalás lapon található.

A külképviselet konzuli hivatala átvevő hatóságként jár el az alábbi hazai anyakönyvezési ügytípusokban, vagyis a kérelmeket átveszi és továbbítja a magyarországi eljáró szerv felé, döntést nem hoz. A hazai anyakönyvezés díjmentes, de egyes kapcsolódó eljárások díjkötelesek lehetnek, ld. alább.

Figyelem! Minden nigériai, kameruni, benini, valamint gaboni hatóság által kiállított iratot (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonatok) a nigériai, kameruni, benini, illetve gaboni Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével ellátva kell benyújtani. Ezeket az iratokat – amennyiben megfelelnek a követelményeknek – diplomáciai felülhitelesítéssel látjuk el. Az iratok az anyakönyvi események alapiratainak számítanak, az eredeti példányt Magyarországra küldjük, ahol az anyakönyvi ügyben iktatják őket, ezeket visszaadni nem áll módunkban.

 

Részletek az aktuális díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Születés hazai anyakönyvezése

 • kitöltött formanyomtatvány (letölthető innen)
 • a gyermek eredeti, nigériai, kameruni, benini, illetve gaboni szerv által kiállított születési anyakönyvi kivonata (az illetékes Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével, diplomáciai felül-hitelesítéssel és hiteles fordítással ellátva, kivéve, ha a dokumentum angol vagy francia nyelven került kiállításra)
 • a gyermek nemzetközi útlevele
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata, vagy, amennyiben a gyermek házasságon kívül született, apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot)
 • amennyiben a szülők házassága alapozza meg az apasági vélelmet (a gyermek a szülők házasságában született), de az még nincs anyakönyvezve Magyarországon, szükséges a szülők házasságának hazai anyakönyvezése is (ld. alább)
 • szülők személyiigazolványa, magyar lakcímet igazoló hatósági igazolványa (ha van), nemzetközi útlevele
 • szülők születési anyakönyvi kivonata
 • főszabály szerint mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni, a másik szülőtől a lakhely szerint illetékes közjegyző által hitelesített nyilatkozat szükséges eredetben, arról, hogy egyetért a születés hazai anyakönyvezésével. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá: a gyermek pontos adatait (család és utónév (utónevek), lakhely (szülő lakhelye alapján), egyéb állampolgárság (pl. nigériai)), valamint a fenti formanyomtatvány III/C. pontjában is tett nyilatkozatokat. Apai elismerő nyilatkozat tétele esetén mindkét szülő jelenléte feltétlenül szükséges.

 

Házasság/Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

 • kitöltött formanyomtatvány (letölthető innen)
 • eredeti nigériai, kameruni, benini, illetve gaboni házassági anyakönyvi kivonat (az illetékes Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével, diplomáciai felülhitelesítéssel és hiteles fordítással ellátva, kivéve, ha a dokumentum angol vagy francia nyelven került kiállításra)
 • felek személyiigazolványa, magyar lakcímet igazoló hatósági igazolványa (ha van), nemzetközi útlevele
 • felek születési anyakönyvi kivonata
 • lakhely szerint illetékes közjegyző által hitelesített igazolás (pl. nyilatkozat hajadon/nőtlen állapotról, jogerős bírósági végzés válásról, előző házastárs halála esetén házassági és halotti anyakönyvi kivonat stb.) a családi állapotról a házasságot megelőzően (az illetékes Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével, diplomáciai felülhitelesítéssel és hiteles fordítással ellátva, kivéve, ha a dokumentum angol vagy francia nyelven került kiállításra)

 

Haláleset hazai anyakönyvezése

 • nigériai, kameruni, benini, illetve gaboni hatóságok által kiállított halotti anyakönyvi kivonat
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél, vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • az elhunyt családi állapotát igazoló irat (pl. házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • az elhunyt magyar okiratai (személyiigazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, magánútlevél, vezetői engedély stb.), amennyiben rendelkezésre állnak.