Magánútlevél

A magánútlevél igénylése az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Információk az időpontfoglalásra vonatkozóan az Ügyfélfogadás, időpontfoglalás lapon találhatók.

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük. Az útlevél kb. 4-6 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség (a külképviselet konzuli hivatalában nincs). Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Az útlevelet 18-65 éves kérelmező 5 vagy 10 éves érvényességgel igényelheti. Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb. Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél eltulajdonítása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a magasabb díjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az eltulajdonításról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

További részletek az aktuális díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

  • lejárt, vagy rövidesen lejáró magyar útlevél
  • első útlevél igénylése esetén, a magyar állampolgárság igazolásának érdekében: érvényes személyi igazolvány, honosítási okirat, kevesebb mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány (ezek közül legalább egy szükséges!)
  • születési anyakönyvi kivonat (különösen kiskorú gyermek első útlevelének igénylése esetében, ld. alább)
  • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv az eseményről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő)
  • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat

 

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. Kiskorúak esetében (18 éves korig) a fentieken kívül az alábbiak szükségesek:

  • születési anyakönyvi kivonat (különösen első útlevél igénylése esetén)
  • amennyiben a 6 év alatti gyermek születését még nem anyakönyvezték Magyarországon: szülők konzul előtt tett, írásbeli nyilatkozata a gyermek útlevélbe kerülő személyes adatairól (családi és utónév, születési hely, születési idő) és a tényről, hogy a gyermek magyar állampolgár
  • mindkét szülő jelenléte a kérelem benyújtásakor. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. Ennek tartalma: a gyermek teljes neve, születési helye és ideje, a tény, hogy magyar állampolgár és a szülő hozzájárulás az útlevél kiállításához. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, saját kezűleg aláírva és a lakóhely szerint illetékes közjegyző által hitelesítve, a nyilatkozattevő útlevél adatoldalának másolatával együtt érvényes.
  • szülő(k) magyar állampolgárságát (mely fennállt a gyermek születésekor) igazoló irat
  • a legkisebb gyermekek kérelméhez fényképkészítés helyett elfogadható 1 db színes, aktuális igazolványkép benyújtása (kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; EU szabvány 3,5 x 4,5 cm-es, világos hátterű igazolvány kép szükséges az útlevélhez).

 

Ideiglenes magánútlevél

Indokolt esetben soron kívül igényelhető, főszabály szerint nyitvatartási időben, az egyszeri hazautazásra jogosító ideiglenes magánútlevél. Nem tekinthető indokolt esetnek, ha a kérelmezőnek felróható okból nem alkalmas utazásra a meglévő magánútlevél, vagy a benne levő vízum, például mert lejárt, és meghosszabbítására vagy cseréjére nem került időben sor.

Ha a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor ezt a tényt a lakóhely szerint illetékes rendőrségen be kell jelenteni. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik nigériai lakóhellyel, az eltulajdonítást az esemény helyszíne szerinti rendőrségen kell bejelenteni. Az eltűnés tényét és módját rögzítő rendőrségi jegyzőkönyvet eredetben be kell mutatni az igényléskor.

Az ideiglenes magánútlevél kizárólag a Magyarországra való hazajutást szolgálja, onnan ismét külföldre utazni nem lehet vele. Az ideiglenes útlevéllel Magyarországra való beutazást követően a magyar állampolgároknak magánútlevelet vagy személyi igazolványt kell kérelmezniük, hogy ismét külföldre tudjanak utazni.