Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi)

2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyazonosító igazolvány kerül kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 2017 májusától lehetőség nyílt az elektronikus személyazonosító igazolvány (továbbiakban eSzemélyi) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. Ennek lehetősége kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

Mi a kérelem benyújtásának előfeltétele?

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között.

 

Ki nyújthat be kérelmet?

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség). Az eSzemélyi illeték- és konzuli díj-mentesen kerül kiállításra, érvényessége:

 • 0-18 éves korig 3 év;
 • 18-65 év között 6 év;
 • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, amennyiben a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem szeretné használni.

 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az eSzemélyi kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő a lakóhely szerint illetékes közjegyző előtt írhatja alá. A nem magyar közjegyző hitelesítését diplomáciai felülhitelesítéssel is el kell látni, mely díjköteles. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

További részletek az aktuális díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Mi szükséges a kérelemhez?

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
 • érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány; vagy
 • érvényes magyar útlevél; vagy
 • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély; vagy
 • érvényes, külföldi hatóság által kiállított nemzetközi útlevél
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik);
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata);
 • a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata);
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik).

 

Amennyiben a kérelmező doktori címe még nem szerepel a nyilvántartásban, szükséges a doktori cím viselésére jogosító magyar okirat (diploma), külföldön szerzett doktori cím esetén az annak magyarországi elismerését tanúsító okirat bemutatása is.

Kérésére az eSzemélyi tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül rögzítésre. Figyelem! Az eSzemélyihez igényelhető elektronikus aláírás tanúsítványt kizárólag a magyarországi, belföldi kormányablakoknál lehet igényelni, ez a szolgáltatás a konzuli hivatalokban nem elérhető. Az elektronikus aláírás tanúsítvány igényét új eSzemélyi igénylésekor kell jelezni, az utólag nem kerülhet rá a már kiállított elektronikus személyazonosító igazolványra.

 

Hol nyújthatom be a kérelmemet?

A kérelmet benyújthatja Magyarország Abujai Nagykövetségén ügyfélfogadási időben. Az eSzemélyi igénylése az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Erre az ügytípusra időpontot elsősorban e-mailben lehet kérni a consulate.abv[at]mfa.gov.hu címen.

 

Mennyi idő alatt készül el az új igazolvány?

Az eSzemélyi előreláthatólag 3-4 hét alatt készül el. Felhívjuk figyelmét, hogy az eljáró magyar hatóság az eSzemélyit kizárólag arra a külképviseletre továbbítja, ahol a kérelmet benyújtotta. Az elkészült eSzemélyi okmányt a kiértesítést követően személyesen veheti át a külképviseleten, ügyfélfogadási időben.

 

Megtarthatom a régi igazolványt is?

A régi személyi igazolvány az új átadása előtt bevonásra kerül, az emlékbe nem tartható meg.

 

További információ

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az eSzemélyi személyazonosításon túli egyéb elektronikus funkcióiról a www.eszemelyi.hu weboldalon olvashat.

A kiállított eSzemélyi a személyazonosság igazolására és Európai Unión belüli utazásra az eddig megszokott módon használható.