A hitelesítési eljárások az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötöttek, melynek elsődleges eszköze a Konzinfo Booking System a https://konzinfobooking.mfa.gov.hu weboldal. További információk az Ügyfélfogadás, időpontfoglalás lapon találhatók.

 

Diplomáciai felülhitelesítés

Diplomáciai felülhitelesítéssel eredeti, a nigériai, kameruni, benini, illetve gaboni hatóságok által kiállított és a nigériai, kameruni, benini, illetve gaboni külügyminisztérium által közbenső hitelesítéssel ellátott iratokat áll módunkban ellátni.

Főszabályként személyesen a kérelmezőnek kell benyújtania saját dokumentumait diplomáciai felülhitelesítésre.

Arra is lehetőség van, hogy a kérelmező meghatalmazott útján, meghatalmazással jutassa el a hitelesítendő dokumentumot a Konzuli Hivatalba. A meghatalmazásban rögzíteni kell az érintett iratokat és eljárást, a meghatalmazó és a meghatalmazott személyek adatait, valamint a meghatalmazás érvényességét, melyet a meghatalmazón kívül két tanúnak is alá kell írnia. A meghatalmazás kizárólag eredeti példányban, a meghatalmazó személyiigazolványának, vagy nemzetközi útlevél adatoldalának másolatával, továbbá a meghatalmazott eredeti személyiigazolványának, nemzetközi útlevélének, vagy vezetői engedélyének bemutatásával együtt érvényes.

Részletek az aktuális díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Aláíráshitelesítés

Magánszemély konzul előtt tett aláírását a konzuli hivatal kérésre hitelesítéssel láthatja el. Az ügytípus előfordulhat más ügy részeként is, ezekben a kivételes esetekben nem szükséges önálló időpont foglalása.

Részletek a díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Fordítás hitelesítése

A konzuli hivatal ellenőrzést követően hitelesítéssel láthatja el az ügyfél által hozott dokumentum fordítását, vagy kivételes esetben hiteles fordítást készíthet a konzuli tisztviselő mérlegelése alapján. 

Részletek a díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Másolat hitelesítése

A konzuli hivatal az eredeti dokumentum vizsgálatát követően hitelesítéssel láthatja el az ügyfél által arról hozott másolatot, vagy hiteles másolatot készíthet. Az ügytípus előfordulhat más ügy (pl.

erkölcsi bizonyítvány) részeként is, ezekben a kivételes esetekben nem szükséges önálló időpont foglalása.

Részletek a díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.