A hitelesítési eljárások az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötöttek, melynek elsődleges eszköze a Konzinfo Booking System a https://konzinfobooking.mfa.gov.hu weboldal. További információk az Ügyfélfogadás, időpontfoglalás lapon találhatók.

 

Diplomáciai felülhitelesítés

Diplomáciai felülhitelesítéssel eredeti, a nigériai, illetve kameruni hatóságok által kiállított és a nigériai, illetve kameruni külügyminisztérium által közbenső hitelesítéssel ellátott iratokat áll módunkban ellátni.

Főszabályként személyesen a kérelmezőnek kell benyújtania saját dokumentumait diplomáciai felülhitelesítésre.

Arra is lehetőség van, hogy a kérelmező – amennyiben nem tartózkodik Nigériában – a tartózkodási helye szerint illetékes közjegyző vagy ügyvéd előtt meghatalmazzon egy harmadik személyt az iratok benyújtására, illetve felvételére. A meghatalmazásban rögzíteni kell az érintett iratokat és eljárást, a meghatalmazó és a meghatalmazott személyek adatait, valamint a meghatalmazás érvényességét. A meghatalmazás kizárólag eredeti példányban, a meghatalmazó személyiigazolványának, vagy nemzetközi útlevél adatoldalának másolatával, továbbá a meghatalmazott eredeti személyiigazolványának, vagy nemzetközi útlevélének bemutatásával együtt érvényes.

Részletek az aktuális díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Aláíráshitelesítés

Magánszemély konzul előtt tett aláírását a konzuli hivatal kérésre hitelesítéssel láthatja el. Az ügytípus előfordulhat más ügy részeként is, ezekben a kivételes esetekben nem szükséges önálló időpont foglalása.

Részletek a díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Fordítás hitelesítése

A konzuli hivatal ellenőrzést követően hitelesítéssel láthatja el az ügyfél által hozott dokumentum fordítását, vagy kivételes esetben hiteles fordítást készíthet a konzuli tisztviselő mérlegelése alapján. 

Részletek a díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

 

Másolat hitelesítése

A konzuli hivatal ellenőrzést követően hitelesítéssel láthatja el az ügyfél által hozott dokumentum másolatát, vagy hiteles másolatot készíthet. Az ügytípus előfordulhat más ügy (pl.

erkölcsi bizonyítvány) részeként is, ezekben a kivételes esetekben nem szükséges önálló időpont foglalása.

Részletek a díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.