Konzuli eljárási díjak befizetésének módja

2019. április 1-től az abujai képviseleten a konzuli díjakat kizárólag készpénzes banki befizetéssel, a konzuli hivatal által a kérelem benyújtásakor kiállított befizetési bizonylattal lehet kiegyenlíteni a Zenith Bank Plc. Maitama kerületi központi fiókjában. A befizetés kezelési díja 200 NGN.

A befizetéseket a képviselet online rendszerben követi, emellett szükséges visszajuttatni a bizonylat negyedik (sárga) elismervény oldalát. A konzuli hivatal csakis akkor kezdi meg a kérelmezett ügy feldolgozását, amennyiben a kérelmező befizeti a díjat a befizetési bizonylaton feltüntetett határidőig.

A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő banki munkanap végéig be kell fizetni, ellenkező esetben az ügyintézés nem indul meg, a kérelmezőnek pedig új befizetési bizonylatot kell kérnie a Konzuli Hivatalban.

Amennyiben az adott eljárás során további díjfizetés szükséges, arról a konzuli hivatal haladéktalanul tájékoztatást ad.

További információk: Konzuli szolgálat - Konzuli költségek

 

Konzuli illeték- és díjtáblázat (kivonat)

2021. szeptember 01- től a konzuli díjak és illetékek az alábbiak szerint módosulnak.

KONZULI ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

2021.09.01-től

VÍZUM ÉS FELLEBBEZÉS

SZOLGÁLTATÁS

DÍJ

Schengen ’C’ vízum (felnőtt)

39 970 NGN

Schengen ’C’ vízum (6-12 éves gyermek részére)

19  985 NGN

Schengen ’C’ vízum (6 éves korig)

0 NGN

Tartózkodási engedély vízum (‘D’)

29 977 NGN

Fellebbezés - ’C’ vízum

14 989 NGN

Fellebbezés - ’D’ vízum

9 993 NGN

 

HITELESÍTÉS

SZOLGÁLTATÁS

DÍJ

Diplomáciai felülhitelesítés

12 491 NGN

Hitelesítés, bemutatott fordítás magyarra

9 993 NGN

Hitelesítés, fordítás magyarra

17 487 NGN

Hitelesítés, bemutatott fordítás idegen nyelvre

14 989 NGN

Hitelesítés, fordítás idegen nyelvre

22 483 NGN

Hitelesítés, magánszemély aláírása

14 989 NGN

Hitelesítés, másolat

9 993 NGN

Hitelesítés, bemutatott másolat

7 495 NGN

 

EGYÉB

SZoLGÁLTATÁS

DÍJ

Konzuli közreműködés díja

22 483 NGN

Útlevél (12 év alatt)

3 498 NGN

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén)

1 999 NGN

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén)

1 000 NGN

Ütlevél (12-18 év között)

3 498 NGN

Útlevél (12-18 év között 2 gyermek esetén)

1 999 NGN

Útlevél (12-18 év között 3 vagy több gyermek esetén)

1 000 NGN

Útlevél (18-65 között, 5 éves érvényességgel)

10 492 NGN

Útlevél (18-65 között, 10 éves érvényességgel)

19 985 NGN

Útlevél (65 felett)

0 NGN

Okiratbeszerzés Mo-ról, erkölcsi bizonyítvány (Konzuli közreműködési díj + másolat hitelesítés + hiteles fordítás)

22 483 NGN + 9 993 NGN + 22 483 NGN = 54 959 NGN

Az útlevéleljárás során a Konzuli közreműködés díja is hozzáadódik minden esetben a táblázatban található díjtételhez.